YANGIN KAPILARI

YANGIN KAPILARI

Yangın kapıları, çok katlı bütün binalarda olmazsa olmaz gereksinimler arasında yer almaktadır. Apartman, okul, hastane, otel, rezidans, yurt ve fabrika gibi benzer tüm yapılarda yangın kapıları olmak zorundadır. Yangın kapılarının önemi oldukça fazladır. Binalarda bulunan her kat içerisinde en az 1 yangın kapısı olmak zorundadır. Koridor sonlarında olması gereken yangın kapıları sayesinde çıkabilecek olası yangın durumlarında insanların hızlı bir şekilde binayı terk etmeleri sağlanmış olur.
Yangın kapısı standart özelliklere sahip olmak zorundadır. Bu standartlar yasa ve yönetmeliklerde belirlenmiştir. Yasa ve yönetmeliklerde hangi malzemelerin kullanılacağı, bina yapısına göre hangi büyüklükte yangın kapısı olması gerektiği gibi konular belirlenmiştir. Buna göre üretim yapılmalı ve binalarda yangın kapısı tercih edilmelidir. Yangın kapısı alırken kaliteli ve yönetmeliklere uygun olarak üretim yapan yerler tercih edilmelidir. Bu tür konulara dikkat edilmemesi durumunda ciddi sorunlar çıkacaktır. Yangın kapılarıyla ilgili devlet tarafından da ciddi denetimler yapılmaktadır. Standartlara uyumlu olmaması durumunda ise ciddi cezalar olmaktadır.

Yangın Kapısı Özellikleri
Yangın kapıları özellikleri bakımından farklılık göstermektedir. Ancak, her birinin mutlaka yangına karşı dayanıklı olması şarttır. Bunun yanında yangın sırasında koruma özelliği olması ve insanları yangına karşı koruması büyük önem arz etmektedir. Bu çerçevede binaların yapısal özellikleri ve kat sayısına göre yangın kapısı özellikleri değişebilmektedir. Ayrıca, binalarda olabilecke insan sayısına göre yangın kapısı adeti de değişmektedir. Özellikle ucuz yangın kapısı tercihi yapmak hata olacaktır. Yangın kapısı seçimi yaparken kalite önceliğiniz olmalıdır. Kalite ve standartlara uygun olması durumunda ucuz yangın kapıları tercih edilebilir. Bunun içinde piyasa araştırması yapabilir ve maliyet açısından en uygun olanı tercih edebilirsiniz. Bu şekilde olası yangınlardan en az hasarla çıkmış olursunuz.